Nguồn gốc ra đời của các nhân vật "siêu anh hùng"

Ở một diễn biến khác thì đây là những nguyên nhân sự xuất hiện của các "siêu anh hùng" trên trái đất.

Top tranh vui "cười" nhất

Nguồn gốc ra đời của các nhân vật "siêu anh hùng" - 1

Bị cá cắn biến thành Aquaman.

Nguồn gốc ra đời của các nhân vật "siêu anh hùng" - 2

Bị dằm gỗ đâm biến thành "Người cây".

Nguồn gốc ra đời của các nhân vật "siêu anh hùng" - 3

Nguồn gốc "Người dơi" là do bị dơi cắn.

 

Nguồn gốc ra đời của các nhân vật "siêu anh hùng" - 4

 

Bị kiến cắn thế là hóa thành Người kiến luôn.

Nguồn gốc ra đời của các nhân vật "siêu anh hùng" - 6

Các con sen đang nuôi mèo cẩn thận nhé.

Nguồn gốc ra đời của các nhân vật "siêu anh hùng" - 7

"Siêu nhân ong" ra đời là do ong đốt.

Nguồn gốc ra đời của các nhân vật "siêu anh hùng" - 8

Người nhện là do nhện cắn hóa thành.

Nguồn gốc ra đời của các nhân vật "siêu anh hùng" - 9

Một lần nghịch dại với báo đen thế là hóa thành "siêu nhân báo đen".

Nguồn gốc ra đời của các nhân vật "siêu anh hùng" - 10

Còn đây là nguyên nhân ra đời của "siêu nhân rửa bát".